Meer weten? 024 - 3 244 244

Consultants & Taxateurs

Een juiste affiniteit met vastgoed

Diensten voor woningcorporaties

Portefeuillewaarderingen ten behoeve van de jaarrekening

Corporaties dienen zich te houden aan de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving: de RJ-645. Met ingang van verslagjaar 2016 moeten corporaties op grond van de nieuwe woningwet hun vastgoed in exploitatie verplicht tegen marktwaarde waarderen. Hierbij kan gekozen worden voor verschillende waarderingsgrondslagen. We denken graag met u mee over de portefeuillewaarderingen ten behoeve van de jaarrekening. In zowel de “full” als “light” versie.

Taxaties met betrekking tot de Wet WOZ

Gemeenten stellen jaarlijks de WOZ-waarde van woningen vast. U kunt hier binnen zes weken bezwaar tegen aantekenen. Het is dus zeker de moeite waard om de WOZ-waarde goed te (laten) bekijken. Hans Janssen Vastgoedconsultants & Taxateurs kan woningcorporaties hierin begeleiden en adviseren. Dit gebeurt in goed overleg met de betrokken partijen, waaronder de gemeenten. We streven naar een correcte, marktconforme waardering van de woning.

Marktonderzoek

De corporatiesector is dynamisch: de wetgeving verandert, corporaties fuseren en er ontstaan nieuwe activiteiten. Wilt u weten wat er precies speelt en hoe u daar het beste mee on kunt gaan? Dan is marktonderzoek een goed middel. Hans Janssen Vastgoedconsultants & Taxateurs beschikt over specialistische vastgoedexpertise en kan u adviseren, bijvoorbeeld als het gaat om een haarbaarheidsstudie, of een hold-sellanalyse.

Taxaties niet-DAEB

Door de scheiding van het corporatiebezit in DAEB en niet-DAEB is de vaststelling van de marktwaarde van essentieel belang. Hans Janssen Vastgoedconsultants & Taxateurs heeft ruime ervaring in het vaststellen van de marktwaarde van niet-DAEB bezit, oftewel woningen boven de liberalisatiegrens en commercieel vastgoed.

Interesse in onze diensten voor woningcorporaties?
Contact
Hans Janssen Vastgoedconsultants & Taxateurs
St. Canisiussingel 19H
Nijmegen 6511 TE
Telefoon: 024 - 3 244 244
E-mail: vct@hansjanssen.nl
Volg ons
Zoeken
Nieuws

Awaretrain breidt uit en verhuist naar nieuwbouw Kerkenbos 10-65 te Nijmegen
Met bemiddeling van Hans Janssen Vastgoedconsultants en Taxateurs... Meer nieuws >>

NVM-BussinessRicsNederlands-Register-Vastgoed-Taxateurstmi.fwrev