Meer weten? 024 - 3 244 244

Consultants & Taxateurs

Een juiste affiniteit met vastgoed

Lange Hezelstraat 92

6511 CM NIJMEGEN

Huurprijs € 25.000,– per jaar (BTW belast)

Het voormalige pand van Framey Meubelen op de hoek Lange Hezelstraat 92/ Bottelstraat wordt deels verbouwd en deels gesloopt, waarna medio mei/juni 2018 een winkelruimte op de begane grond en appartementen zullen zijn gerealiseerd.

Ligging / bereikbaarheid:
Gelegen in het centrum van Nijmegen, in de oudste en onlangs gerenoveerde winkelstraat van Nijmegen. De Lange Hezelstraat kenmerkt zich door haar karakteristieke panden en veelzijdige winkels.

Frontbreedte:
Ca. 5,77 meter.

Vloeroppervlakte:
Begane grond : ca. 148 m²

Deze oppervlaktes zijn nagenoeg conform de richtlijnen van de NEN 2580 gemeten op basis van de aan ons verstrekte plattegronden, er is echter géén meetrapport aanwezig.

Indeling:
Zie de plattegrondtekeningen in de bijlagen.

Opleveringsniveau:
Het object zal in zolang dit mogelijk is tijdens de bouw met eventuele inspraak van huurder worden opgeleverd.

Parkeren:
Openbaar tegen betaling in nabije omgeving.

Bestemming:
De voor ‘Gemengd – 3’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

A. cultuur en ontspanning, detailhandel en wonen, met dien verstande dat nieuwe geluidsgevoelige functies alleen zijn toegestaan voor zover voldaan wordt aan de Wet geluidhinder;
B. bedrijven voor zover deze voorkomen in categorie 1 of 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten;

J. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van dienstverlening-30%’ is tevens dienstverlening toegestaan tot maximaal 30% van de totale oppervlakte van de begane grond van de panden binnen deze aanduiding;

Q. ondersteunende horeca zoals bedoeld in artikel 32.4;

Servicekosten:
Voor rekening van huurder komen alle kosten verbonden aan de levering, het gebruik, het vastrecht en de meteropname afsluiting in het gehuurde van gas, water en elektra.

Huurtermijn:
5 jaar + 5 optiejaren

Huurbetaling:
Per maand vooruit.

Zekerheidsstelling:
Afhankelijk van de financiële gegoedheid van de huurder dient er minimaal een bankgarantie ter grootte van drie maanden huur inclusief servicekosten en BTW gesteld te worden.

Huurindexatie:
De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst een jaar na de ingangsdatum van de overeenkomst worden aangepast op basis van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) reeks CPI- Alle huishoudens (basisjaar 2006 = 100) gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de statistiek.

Meer informatie?
<< Terug naar portfolio
Contact
Hans Janssen Vastgoedconsultants & Taxateurs
St. Canisiussingel 19H
Nijmegen 6511 TE
Telefoon: 024 - 3 244 244
E-mail: vct@hansjanssen.nl
Volg ons
Zoeken
Nieuws

Hans Janssen Vastgoedconsultants & Taxateurs BV heeft de verkoop mogen begeleiden van het zeer fraaie kamerverhuurobject gelegen Fort Kijk... Meer nieuws >>

NVM-BussinessRicsNederlands-Register-Vastgoed-Taxateurstmi.fwrev