Meer weten? 024 - 3 244 244

Consultants & Taxateurs

Een juiste affiniteit met vastgoed

Doel van de Ondernemingscode

Voor wie geldt de Ondernemingscode?

Deze Ondernemingscode geldt allereerst voor alle medewerkers van Hans Janssen Vastgoedconsultants & Taxateurs BV Onze medewerkers, van wie de meesten intensieve contacten onderhouden met onze opdrachtgevers en leveranciers, bepalen in hoge mate het gezicht van Hans Janssen Vastgoedconsultants & Taxateurs BV en zijn daardoor bepalend voor het imago en de reputatie van onze groep als geheel. Het hooghouden van deze reputatie is van fundamenteel belang. Al onze medewerkers dienen de Ondernemingscode te begrijpen, daarnaar te handelen en deze actief uit te dragen.

Wij streven ernaar deze Ondernemingscode ook te laten gelden voor onze Hans Janssen Garantiemakelaars leden. Zij zijn immers mede bepalend voor het gezicht van Hans Janssen Vastgoedconsultants & Taxateurs BV.

Wij beschouwen het dan ook als een integraal onderdeel van Hans Janssen Vastgoedconsultants & Taxateurs BV en alle Business Units dat zij deze Ondernemingscode onderschrijven en naleven.

Tot slot is de Ondernemingscode in bepaalde opzichten ook van toepassing voor onze leveranciers, collega-makelaars en andere derden met wie wij zaken doen. In sommige gevallen is dat uitdrukkelijk in de tekst vermeld. Indien deze Ondernemingscode niet expliciet betrekking heeft op onze zakelijke partners, verwachten wij van hen dat zij de fundamentele waarden, vastgesteld in deze Ondernemingscode, zullen respecteren.

Reikwijdte van de Ondernemingscode

In deze Ondernemingscode geven wij onze primaire doelstellingen aan. Deze gelden voor Hans Janssen Vastgoedconsultants & Taxateurs BV. Hans Janssen Vastgoedconsultants & Taxateurs BV leden hebben echter de mogelijkheid om, in aanvulling op deze Ondernemingscode, nadere richtlijnen of regels vast te stellen voor de wijze waarop medewerkers, leveranciers en de andere betrokkenen dienen te handelen indien zij werken voor of zaken doen met de
desbetreffende onderneming. Deze nadere richtlijnen of regels mogen echter niet in strijd zijn met deze Ondernemingscode.

Waar in deze Ondernemingscode wordt gesproken over Hans Janssen Vastgoedconsultants & Taxateurs BV wordt bedoeld de groep als geheel, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk uit de tekst blijkt.

Ontwikkelingen

Omdat wij in een dynamische omgeving werken en leven, willen wij ons regelmatig bezinnen op onze Ondernemingscode en deze eventueel aanpassen. Deze Ondernemingscode is steeds een weergave van
de maatschappelijke ontwikkelingen en onze eigen opvattingen van de rol en positie die onze groep daarin inneemt.

 

Lees meer over onze Ondernemingscode:

 

Download hier onze Ondernemingscode

Contact
Hans Janssen Vastgoedconsultants & Taxateurs
St. Canisiussingel 19H
Nijmegen 6511 TE
Telefoon: 024 - 3 244 244
E-mail: vct@hansjanssen.nl
Volg ons
Zoeken
Nieuws

Awaretrain breidt uit en verhuist naar nieuwbouw Kerkenbos 10-65 te Nijmegen
Met bemiddeling van Hans Janssen Vastgoedconsultants en Taxateurs... Meer nieuws >>

NVM-BussinessRicsNederlands-Register-Vastgoed-Taxateurstmi.fwrev