Meer weten? 024 - 3 244 244

Consultants & Taxateurs

Een juiste affiniteit met vastgoed

Naleving

Medewerkers

Makelaardij is mensenwerk. In deze arbeidsintensieve bedrijfstak zijn kwaliteit en inzet van de medewerkers en aandacht voor de opdrachtgever sleutelfactoren in de bedrijfsvoering. Het is daarom van essentieel belang dat de medewerkers op een integere wijze handelen en behandeld worden. Dat betekent dat zij op de hoogte moeten zijn van deze Ondernemingscode en daar naar eer en geweten naar moeten handelen. Schending van deze Ondernemingscode kan leiden tot disciplinaire maatregelen, waaronder beëindiging van het dienstverband.

Derden

Zoals toegelicht in paragraaf 1 verwachten wij ook van onze leveranciers en andere zakelijke partners dat zij zich houden aan de uitgangspunten van deze Ondernemingscode. Indien wij vaststellen dat er in strijd met deze Ondernemingscode wordt gehandeld, behouden wij ons het recht voor om de commerciële relatie, eventueel met onmiddellijke ingang, te beëindigen.

 

Lees meer over onze Ondernemingscode:

Contact
Hans Janssen Vastgoedconsultants & Taxateurs
St. Canisiussingel 19H
Nijmegen 6511 TE
Telefoon: 024 - 3 244 244
E-mail: vct@hansjanssen.nl
Volg ons
Zoeken
Nieuws

Awaretrain breidt uit en verhuist naar nieuwbouw Kerkenbos 10-65 te Nijmegen
Met bemiddeling van Hans Janssen Vastgoedconsultants en Taxateurs... Meer nieuws >>

NVM-BussinessRicsNederlands-Register-Vastgoed-Taxateurstmi.fwrev