Meer weten? 024 - 3 244 244

Consultants & Taxateurs

Een juiste affiniteit met vastgoed

Zaken doen

Opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers zijn bepalend voor ons succes. Uitgangspunt is dan ook dat wij alles in het werk stellen om aan de wensen van onze opdrachtgevers te voldoen of die te overtreffen. Wij geven onze opdrachtgevers goede service en staan open voor klachten, commentaar en advies.

Werkwijze

Hans Janssen Vastgoedconsultants & Taxateurs BV is kandidaat-lid bij RICS en zal daarmee zo veel mogelijk handelen naar de ‘RICS Internationale Standaarden voor Makelaars en Bemiddelaars in Vastgoed’, de zogenaamde guidance notes.

De standaarden schetsen een billijke en doorzichtige beroepscultuur die aan de basis van alle makelaarsactiviteiten staat. De normen zijn van toepassing op verkoop, aankoop, aanhuur en verhuur van vastgoed, zij het commercieel, particulier of land.

De code omschrijft onder andere de volgende werkwijzen:

  1. Opdrachten aannemen
  2. Marketing van een object
  3. Hoe te handelen namens verkoper/verhuurder
  4. Hoe te handelen namens koper/huurder
  5. Opdracht beëindigen
  6. Kantoormanagement

Kennis en kennisontwikkeling

Onze medewerkers beschikken over voldoende kennis van de aangelegenheden waarmee zij zich bezig houden. Is de vereiste kennis niet voorhanden, dan adviseert de medewerker om een ter zake deskundige te raadplegen of doet de medewerker zelf een beroep op zo’n deskundige. Wij houden ons alleen bezig met zaken waartoe wij over voldoende kennis beschikken.

Wij voeren het werk met gepaste vaardigheid, zorg en ijver uit. Verder zorgen wij ervoor dat onze medewerkers de noodzakelijke kennis en vaardigheden hebben om hun taken uit te voeren.

Marketing en communicatie

Wij zorgen ervoor dat opdrachtgevers bij overeenkomsten voorwaarden ontvangen die eerlijk en duidelijk zijn, informatie over de klachtenprocedure en, indien van toepassing, een schadevergoedingsregeling bevatten en die aan alle andere wettelijke eisen en relevante praktijkcodes voldoen. In onze communicatie waken wij voor onjuiste beeldvorming over personen, zaken en rechten en over onze werkwijze, belangen en positie. Verder zorgen wij ervoor dat alle communicatie eerlijk, duidelijk, op tijd en transparant verloopt bij elk contact met opdrachtgevers. Al het reclame- en marketingmateriaal is eerlijk, oprecht en waarheidsgetrouw.

Wij zorgen ervoor dat het voor alle partijen met wie gehandeld wordt duidelijk is wat hun verplichtingen ten aanzien van elke partij zijn. Wij geven de opdrachtgever een realistische beoordeling van de beoogde verkoop-, aankoop- of huurprijs of bijbehorende kosten van inbezitneming, gebaseerd op marktinformatie en professioneel inzicht. Daarnaast zorgen wij ervoor dat alle bezichtigingen van panden overeenkomstig de wensen van de cliënt uitvoeren, waarbij correcte aandacht aan de (persoonlijke) veiligheid van alle partijen wordt gegeven.

Klachtenprocedure

Hans Janssen Vastgoedconsultants & Taxateurs BV neemt een proactieve houding aan ten opzichte van klanttevredenheid. De klachtenprocedure van Hans Janssen Vastgoedconsultants & Taxateurs BV is vastgelegd en legt uit hoe een klacht kan worden ingediend bij Hans Janssen Vastgoedconsultants & Taxateurs BV.

Ontvangst van de klacht bevestigen

Sommige klachten worden in eerste instantie mondeling ingediend. Hans Janssen Vastgoedconsultants & Taxateurs BV maakt de klager attent op de klachtenprocedure die, om te beginnen, vereist dat formele klachten schriftelijk ingediend dienen te worden (per e-mail of brief). Hans Janssen Vastgoedconsultants & Taxateurs BV moet alle klachten binnen een bepaalde tijdspanne erkennen. Dit gebeurt over het algemeen binnen drie werkdagen.

De klacht onderzoeken

Hans Janssen Vastgoedconsultants & Taxateurs BV onderzoekt de klacht intern, volgens de volgende klachtenprocedure:

Hans Janssen Vastgoedconsultants & Taxateurs BV verstrekt binnen 15 werkdagen een officiële schriftelijke verklaring aan de klager. Als de klager ontevreden blijft, legt Hans Janssen Vastgoedconsultants & Taxateurs BV uit welke volgende stappen zij kan ondernemen binnen de organisatie. Hans Janssen Vastgoedconsultants & Taxateurs BV zorgt ervoor dat een medewerker die niet bij de transactie betrokken was, of idealiter de klachtenmanager, de klacht kan onderzoeken. Na dit onderzoek stuurt Hans Janssen Vastgoedconsultants & Taxateurs BV een officiële schriftelijke verklaring waarin het definitieve besluit staat, met inbegrip van een eventuele schikking, mocht deze aangeboden worden. Deze verklaring maakt ook duidelijk hoe, indien van toepassing, de claim bij de schadevergoedingsregeling van Hans Janssen Vastgoedconsultants & Taxateurs BV ingediend kan worden en de deadline om dit te doen.

Het registreren van klachten

Hans Janssen Vastgoedconsultants & Taxateurs BV registreert alle klachten die mondeling of schriftelijk gemeld zijn op het moment dat zij gemaakt worden.

Klachtenprocedure NVM

De NVM hanteert het standpunt dat een makelaar in eerste instantie de gelegenheid behoort te krijgen om klachten over hem of zijn kantoor zelf op te lossen. Bij het behandelen van klachten is de Hans Janssen Vastgoedconsultants & Taxateurs BV makelaar daarmee uw eerste aanspreekpunt. Mocht u echter van mening zijn dat uw klacht niet afdoende is afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot de NVM, die een eigen klachtenprocedure kent.

Bedrijfsmiddelen en Financiën

Wij zorgen ervoor dat geld van de opdrachtgever gescheiden van andere gelden blijft en adequaat verzekerd is. Wij hebben verder een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering, zodat opdrachtgevers ervan verzekerd zijn dat zij geen verlies zullen lijden als gevolg van een eventuele onachtzame handeling.

 

Lees meer over onze Ondernemingscode:

Contact
Hans Janssen Vastgoedconsultants & Taxateurs
St. Canisiussingel 19H
Nijmegen 6511 TE
Telefoon: 024 - 3 244 244
E-mail: vct@hansjanssen.nl
Volg ons
Zoeken
Nieuws

Awaretrain breidt uit en verhuist naar nieuwbouw Kerkenbos 10-65 te Nijmegen
Met bemiddeling van Hans Janssen Vastgoedconsultants en Taxateurs... Meer nieuws >>

NVM-BussinessRicsNederlands-Register-Vastgoed-Taxateurstmi.fwrev