Meer weten? 024 - 3 244 244

Consultants & Taxateurs

Een juiste affiniteit met vastgoed

TMI taxaties

TMI taxatie model

Hans Janssen Vastgoedconsultants & Taxateurs maakt overwegend gebruik van het model van TMI.

TMI stimuleert het zelfreinigend vermogen van de sector door reële waarderingen te bevorderen. Kwaliteit van zowel de taxateur als de taxatie staan hierbij centraal. TMI zet met de TCV de kwaliteitsstandaard voor de branche, de missie is om alle taxateurs in Nederland hieraan te laten voldoen.

TMI zorgt voor een Taxatie Management Systeem waarmee taxateurs op uniforme wijze en volgens vaste uitgangpunten kunnen waarderen en informatie kunnen delen. Taxateurs gebruiken het TMS omdat ze het willen, niet omdat het verplicht is. TMI taxateurs nemen verantwoordelijkheid en werken voortdurend aan hun kennis en kunde en creëren hiermee een taxatieplatform. TMI bevordert de kwaliteit van taxateurs en de door hen aangeboden taxatierapporten door middel van educatie, controle en debat. TMI beheert de data, het systeem en de richtlijn.

TMI is een onafhankelijke stichting, die het Taxatie Management Systeem bewaakt, beheert en verder ontwikkelt voor de commercieel vastgoed branche om de kwaliteit en transparantie te bevorderen. Strategie is om zowel taxateurs als stakeholders hiervan te doordringen. TMI is de gesprekspartner van alle taxateurs, financiers, toezichthouders en overheden.

Een TMI taxateur wordt getoetst op zijn vaardigheden voor toetreding tot TMI. Eenmaal binnen wordt de taxateur verplicht bijgeschoold middels de TMI Academy. De taxaties worden verwerkt binnen het Taxatie Management Systeem en voldoen aan de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed van TMI. Uitgebrachte taxaties worden steekproefsgewijs gecontroleerd door de Kwaliteitscommissie. Bij twijfel of vragen kan de opdrachtgever ook zelf een taxatie voorleggen aan de Kwaliteitscommissie. Kortom, een TMI taxatie staat voor kwaliteit!

TMS, voor een uniforme taxatie

tmi taxaties
 

TMI draagt zorg voor de kwaliteit en het beheer van het Taxatie Management Systeem. Een taxatiesysteem dat is ontwikkeld door en voor taxatieprofessionals in de commerciële vastgoedsector. Hoofddoel van het systeem is dat taxateurs werken vanuit dezelfde uitgangspunten. Hiermee zijn alle TMI taxaties uniform en onderling vergelijkbaar.

Contact
Hans Janssen Vastgoedconsultants & Taxateurs
St. Canisiussingel 19H
Nijmegen 6511 TE
Telefoon: 024 - 3 244 244
E-mail: vct@hansjanssen.nl
Volg ons
Zoeken
Nieuws

Awaretrain breidt uit en verhuist naar nieuwbouw Kerkenbos 10-65 te Nijmegen
Met bemiddeling van Hans Janssen Vastgoedconsultants en Taxateurs... Meer nieuws >>

NVM-BussinessRicsNederlands-Register-Vastgoed-Taxateurstmi.fwrev